Σχετικά με εμάς

Την Τρίτη 03-02 -2012 και ώρα 10:30 συνήλθε στην αίθουσα συνεδρίων του Ομήρειου Πνευματικού Κέντρου η γενική συνέλευση του Συλλόγου Αδιορίστων Καθηγητών Ν.Χίου, κατόπιν της εγκρίσεως του καταστατικού από αρμόδιο δικαστήριο,με σκοπό τη διενέργεια αρχαιρεσιών για την σύσταση Δ.Σ. Με βάση ομόφωνη απόφαση των παρευρεθέντων επαρκών ιδρυτικών μελών εκλέχθηκε επταμελές Δ.Σ. αποτελούμενο απο τους κατωθι:


1)Μαστοράκης Παντελεήμων
2)Βοξάκης Ιωάννης
3)Φουστέρης Γεώργιος
4)Μανδρόχαλος Νικόλαος
5)Κυπριωτέλης Παναγιώτης
6)Γαλάτουλας Μιχαήλ
7)Γλαβάς Γεώργιος
 
 
Το νεοσυσταθέν συμβούλιο συνεκλήθη την Παρασκευή 10-02-2012 και κατόπιν νέας ψηφοφορίας εξέλεξε προεδρείο ως ακολούθως :
Πρόεδρος : Μανδρόχαλος Νικόλαος
Αντιπρόεδρος: Βοξάκης Ιωάννης
Γραμματέας : Γλαβάς Γεώργιος *
Ταμίας : Γαλάτουλας Μιχαήλ
Μέλη : Μαστοράκης Παντελεήμων
Φουστέρης Γεώργιος
Κυπριωτέλης Παναγιώτης
 
* εξαιτίας της αποχώρησης για προσωπικούς λόγους του συγκεκριμένου μέλους, το Δ.Σ. προέβη σε αντικατάστασή του από την Κοπάνου Δέσποινα μετά από ομόφωνη απόφαση των υπολοίπων μελών