Νομοθεσία

Παρακάτω ακολουθούν πληροφορίες σχετικά με εκπαιδευτικά νομοθετικά θέματα. Σύμφωνα με την ανάλογη κατηγοριοποίηση μπορείτε να ανατρέξετε στην κατηγορία που σας ενδιαφέρει:

 i) Οικοδιδασκαλία 

ii) Φροντιστήρια