Ιστορικό

Σύλλογος Αδιορίστων Εκπαιδευτικών Χίου

Η ιδέα σύστασης ενός Συλλόγου για την αντιπροσώπευση του μεγάλου αριθμού των καθηγητών που διδάσκουν στην ιδιωτική εκπαίδευση φάνηκε επιτακτική δεδομένων όχι μόνο των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, αλλά και της  «αναρχίας» που επικρατούσε και επικρατεί στον κλάδο μας.

 Η υλοποίησή της ξεκίνησε άτυπα ως ιδέα, το καλοκαίρι του 2011, από μια μερίδα διδασκόντων  που μοιράζονταν κοινές ανησυχίες και προβληματισμούς για την εκπαίδευση στο νησί μας,  όταν τέθηκε ως θέμα η δημιουργία ενός σωματείου.

 Φυσικό επακόλουθο, μετά την πρώτη αυτή συνάντηση, ήταν η προσπάθεια ενημέρωσης όλων των συναδέλφων καθώς και η οργάνωση και ο σχεδιασμός του Συλλόγου, ώστε να πραγματωθεί η ιδέα που ήδη είχε αρχίσει να θεμελιώνεται στη συνείδησή του συνόλου του καθηγητικού κόσμου.

 Αλλεπάλληλες συναντήσεις των πρώτων ιδρυτικών μελών έλαβαν χώρα με σκοπό την πληροφόρηση των  αδιορίστων εκπαιδευτικών του νησιού μέσω των ΜΜΕ, αλλά και την ανάθεση σύνταξης καταστατικού σε νομικό σύμβουλο, προκειμένου να εγκριθεί από το αρμόδιο Πρωτοδικείο.

 Στην πρώτη γενική συνέλευση στο Ομήρειο Πνευματικό Κέντρο εγκρίθηκε από το σύνολο των μελών το καταστατικό και ορίστηκε προσωρινή διοίκηση μέχρι την πλήρη έγκριση του Συλλόγου μας. 

 Στην αμέσως ακόλουθη, αρχές του 2012, πραγματώθηκε η επικύρωση του καταστατικού και εκλέχθηκε επίσημα το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.

 Έκτοτε, ο Σύλλογος  Αδιορίστων  Εκπαιδευτικών περιλαμβάνοντας  μια πληθώρα ετερόκλητων παραγόντων προσπαθεί να εκφράζει τις απόψεις και τις ανάγκες  των συμμετεχόντων σε αυτόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.