Μέλη

Τακτικά μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι όλοι οι πτυχιούχοι καθηγητές β/θμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των ξένων γλωσσών, οι οποίοι έχουν αναγνωρισμένο από το κράτος πτυχίο διδασκαλίας, απασχολούνται ή μη στην ιδιωτική β/θμια εκπαίδευση της περιφερειακής ενότητας Χίου και έχουν την ικανότητα προς δικαιοπραξία κατά τον Αστικό Κώδικα.

 

Δεν μπορούν να είναι μέλη του συλλόγου όσοι υπηρετούν στην δημόσια εκπαίδευση.

 

Για την εγγραφή του τακτικού μέλους απαιτείται η καταβολή τέλους δικαιώματος εγγραφής, ποσού 20,00 ευρώ. Το ποσόν αυτό μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση του Δ.Σ.

 

Για να γίνεται μέλος του συλλόγου μας, μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλ.

ή να στείλετε e-mail  στο sillogosadioristwnxiou@yahoo.gr  αναφέροντας:

1) Ονοματεπώνυμο

2) Τηλέφωνο επικοινωνίας

3) Διεύθυνση e-mail                              

ώστε να σας δώσουμε περαιτέρω πληροφορίες.